Wuxi Reliance Technology Co., Ltd
எங்கள் முக்கிய தயாரிப்புகள்: முழு TPE மற்றும் XPE ஹெல்த் கார் தரை விரிப்புகள், உலகளாவிய கார் தரை விரிப்புகள், வெட்டக்கூடிய கார் தரை விரிப்புகள்,
மற்றும் அதற்கான காப்புரிமைகளைப் பெற்றுள்ளனர்.

வெல்வெட் கார் மேட்ஸ்